Tutaj powinien być opis

   Międzynarodowy Dzień Tolerancji  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony był po raz pierwszy w 1996 roku. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocynacjonalizmurasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Data nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. 

Tolerancja polega na szacunku wobec innych. To nie tylko szacunek dla obcej narodowości ale również dla każdego, różnego od nas człowieka. A zatem termin tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań itd. Innymi słowy tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, którzy maja odmienny styl życia od naszego.

Akceptować drugiego człowieka takim, jaki jest to bardzo ważna wartość w życiu. Pamiętajmy o tym, że dobro wraca. Nie należy wytykać palcami czy wyśmiewać innych z powodu odmienności. Każdy z nas ma uczucia, zanim kogoś wyśmiejesz pomyśl o sobie – jak Ty czułbyś się na miejscu tej osoby. Czy było by Ci miło? Z pewnością nie... Dlatego NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIE MIŁE a zamiast tego POMAGAJ!