Tutaj powinien być opis

"Szkoła do hymnu"

 

W dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada2020r.
nasza grupa oddziału przedszkolnego "Żabki"
pod przewodnictwem Pani Marioli Mówki
wzięła udziału w akcji MEN
„Szkoła do hymnu” 

Nasi wychowankowi wspólnie
o symbolicznej godzinie 11:11
odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” 


 Film spiewających Hymn "Żabek" w załączniku poniżej

Załączniki