Tutaj powinien być opis

DNI KRAJOBRAZU

Nasza szkoła włącza się w tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu 🙂
Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu 🙂
Działania w tym roku prowadzone są pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). W ten sposób, chcemy popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski 🙂
Ciekawostka:
W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. W odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.