Tutaj powinien być opis

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy przypada na 2 października. Przemoc może mieć różne oblicza, ale jej konsekwencje są zawsze takie same - ból fizyczny i cierpienie psychiczne. Cel święta jest oczywisty – wyeliminowanie przemocy, promowanie idei życia bez niej oraz upowszechniania tolerancji w społeczeństwie.

W naszej szkole uczciliśmy to święto pogadankami oraz białymi koszulkami.