Aktualności

10 października 2018 21:51 | Aktualności

PRESTIŻOWE ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja do wyróżnienia zasłużonych pracowników oświaty. W naszej szkole Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostaną uhonorowane: p. Jowita Jankowska, p. Lucyna Kotewicz – Konkolewska i p. Barbara Miecznikowska. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymają: p. Żaneta Gorczyńska i p. Sylwia Gortatowska, a Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – p. Elżbieta Pruś. Wręczenie medali nastąpi 16 października 2018 r. w Elblągu, podczas uroczystości z udziałem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania za szczególne zasługi, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Medale za Długoletnią Służbę nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej. Odznaczenia państwowe i resortowe nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.

Przeczytano: 266 razy. Wydrukuj|Do góry