Aktualności

17 grudnia 2017 23:07 | Aktualności

PODSUMOWANIE 25 EDYCJI EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA

         Europejskie Dni Dziedzictwa służą kreowaniu tożsamości lokalnej, a także upowszechniają ważną społecznie problematykę ochrony dziedzictwa narodowego.

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”i koncentrowały się na pięknie i malowniczości polskich krajobrazów.

       W ramach tegorocznej 25. edycji w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zorganizowano powiatowe obchody pt. „Wielka Historia Powiatu Nowomiejskiego”, które stały się okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i kulinarnego, a także rękodzieła i tradycji naszego regionu. W trakcie  obchodów odbył się Przegląd Dorobku Kultury Materialnej oraz Przegląd Artystyczny. Udział w nich wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu nowomiejskiego. Widzowie mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania popisów wokalnych, instrumentalnych, tanecznych i aktorskich zespołów działających w poszczególnych gminach. Podziwiali też wystawy przygotowane przez lokalnych artystów i miłośników historii, a także kosztowali ekologicznych dań.

       Dnia 13 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się podsumowanie 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Uroczystość zorganizowało Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które od trzech lat jest koordynatorem EDD w województwie warmińsko-mazurskim. Uczestnicy uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, po wysłuchaniu oceny EDD na Warmii i Mazurach, wygłoszonej przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina, mieli możliwość zapoznania się z dwoma projektami zrealizowanymi w tym roku, wyróżnionymi w listopadzie br. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas uroczystej gali w Opolu.

W podziękowaniu za udział w 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa marszałek Brzezin wręczył uczestnikom spotkania dyplomy uznania i drobne upominki. Wśród wyróżnionych znalazł się również Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, który reprezentowała dyrektor szkoły pani Krystyna Wójcik-Wiśniewska.

Na koniec spotkania Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Drej przedstawił hasło przyszłorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Brzmi ono: „Niepodległa dla wszystkich”. Uroczystości zaplanowano na 8-9 i 15-16 września. 

 

      Pani Krystyna Wójcik-Wiśniewska Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku składa serdeczne podziękowania władzom oraz mieszkańcom wszystkich gmin powiatu nowomiejskiego za zaangażowanie i udział w tegorocznej edycji i już zaprasza  do obchodów kolejnych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Przeczytano: 505 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: