Urszula Roszkowska

roszkowska.urszula@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Język polski