Agata Leśniewska

lesniewska.agata@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Matematyka Chemia