Krystyna Wójcik Wiśniewska

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Historia Język polski