Krystyna Wójcik-Wiśniewska

wojcik-wisniewska.krystyna@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Historia Język polski