Jarosław Roszkowski

Wicedyrektor

Funckje:

Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty:

Wychowanie fizyczne