Małgorzata Szynaka

szynaka.malgorzata@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel