Emilia Skocka

skocka.emilia@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Matematyka