Sylwia Gortatowska

gortatowska.sylwia@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Wychowanie fizyczne