Robert Dykre

dykre.robert@zskurzetnik.edu.pl

Funckje:

Nauczyciel

Przedmioty:

Język angielski