Jolanta Paplińska

Funckje:

Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty:

Historia