Jolanta Paplińska

Dyrektor

Funckje:

Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty:

Historia