POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

Na początku każdego roku szkolnego odbywają się spotkania zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej, podczas których członkowie zespołu mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ucznia niepełnosprawnego. Podczas spotkań zespołu przedstawia się możliwości psychofizyczne danego ucznia oraz możliwości organizacyjne dotyczące kształcenia dziecka ze SPE oraz sposób realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu bądź opinii.

 

Celem prac zespołu jest dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz sporządzanie indywidualnego programu  edukacyjno – terapeutycznego.  W spotkaniach zespołu uczestniczą: rodzice ucznia niepełnosprawnego, pedagoga, specjaliści oraz  nauczyciele.