Plan działań

Plan działań

INTEGRACJA UCZNIÓW

1. Szkolna dyskoteka andrzejkowa -zobacz

2. Podwieczorek zdrowia

3. Zajęcia terenowe - zobacz

4. Wycieczka do kina na flim "Cudowny chłopak" - zobacz

5. Akcja "Podziel się posiłkiem" - zobacz

6. Akcja "Sprzątanie świata"

7. Zbiórka makulatury

8. Integracja zespołów klasowych

9. Dzień bez przemocy

10. Włączenei się w obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu i Dnia Osób Niepełnosprawnych

11. Konkurs na logo ZS w Kurzetniku jako SzPZ

12. Akcja charytatywna na rzecz dzieci z hospicjum "Nadzieja" w Toruniu - zobacz turniej

                                                                                                          - zobacz loteria


KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU

1. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

2. Przerwy w ruchu

3. Realizacja programu edukacyjno - wychowawczego "Trzymaj formę"

4. Stały dostęp uczniów do dystrybutorów wody pitnej

5. "Program dla szkół"

6. "Śniadanie daje moc"

7. Udział w II edycji Powiatowego Konkursu "Żywienie a zdrowie człowieka"

8. Zajęcia kulinarne - zobacz

9. Zdrowe popołudnie - zobacz

10. Podwieczorek Zdrowia

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

2. Zaangażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły

3. Uczestnictwo rodziców w spotkaniach z wychowawca klas i nauczycielami na wywiadówkach i konsultacjach