W związku z przypadającą na rok 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zaplanował szereg działań wpisujących się w obchody wielkiego jubileuszu.

100 [300x231]

 

OBCHODY 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI  RP

 W ZESPOLE SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KURZĘTNIKU

  

DZIAŁANIA  PRZEDSZKOLA

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

"Polska to taka kraina, która  się  w sercu zaczyna" - konkurs recytatorski o   treściach patriotycznych

Luty

Mariola Mówka, Elżbieta Pruś

W konkursie biorą udział dzieci  ze wszystkich grup przedszkolnych i klas

 I-III

2.

Biało- czerwony happening- spacer ulicami Kurzętnika

Maj

Nauczyciele przedszkola

 

3.

- ,,Polska w oczach dziecka” - konkurs plastyczny

listopad

Joanna Robaczewska , Angelika Zielińska

W konkursie biorą udział wszystkie grupy przedszkolne

4.

11 listopada – Święto Niepodległości

listopad

Nauczyciele grup 6- letnich

Uroczystość przedszkolna

5.

Zumby ludowe- Slavica Dance

Cały rok

Elżbieta  Adamska

Nauka zumb do melodii ludowych dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych

 

 

 

 

 

 

 

Działania klas I- III

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej – Pieśni i Piosenki o Ojczyźnie.

Kwiecień

E. Barańska

I. Błędowska

J. Pietruszyńska

 

2.

„Tydzień historyczny”:

Poznawanie pojęć: Ojczyzna, patriota, symbole narodowe, niepodległość.

Zapoznanie z legendami związanymi z początkami Państwa Polskiego „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „O smoku Wawelskim”.

Poznawanie historii, wizerunków i znaczenia godła, flagi i hymnu.

Przypomnienie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, poznanie ciekawostek związanych z jego osobą.

Kwiecień/maj

Zgodnie z rozkładami zajęć

Wychowawcy klas I-III

 

3.

Ułożenie z żywej mozaiki (kartki w kolorach białym i czerwonym) flagi Polski.

Maj

Wychowawcy klas I-III

Podczas apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

4.

Szkolny konkurs plastyczny „Wizerunek godła Polski na przestrzeni wieków ”

Maj

J. Antoszewska

B. Laskowska

Z. Szczech

 

5.

Nauka krakowiaka przez wszystkie klasy.

Zaprezentowanie tańca przez reprezentację uczniów podczas obchodów EDD

Czerwiec

Wrzesień

Wychowawcy klas I-III

 

6.

Spotkanie czytelnicze „Nasza Polska”- słuchanie wierszy, opowiadań przybliżających historię naszego kraju.

Listopad

Wychowawcy klas I-III

A. Spalik

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania klas IV-VII oraz II –III gimnazjum

Lp.

Zadanie

termin

odpowiedzialni

Uwagi

1

Każda klasa na godzinach wychowawczych  przygotuje prezentację multimedialną o wielkich Polakach , którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości:

- Józef  Piłsudski

- Wincenty Witos

- Roman Dmowski

- Ignacy Jan Paderewski

- Wojciech Korfanty

Zalecana jest praca metodą projektu

 

Do końca marca

Wychowawcy klas

 IV-VII oraz II-III Gim.

Z wszystkich prezentacji w drodze konkursu zostaną wybrane 3 najlepsze i zaprezentowane podczas Święta Szkoły oraz EDD- 15.09.2018 i apelu 11.11.2018.

2.

Zaprojektowanie plakatu/muralu promującego obchody 100 – lecia niepodległości

Do końca czerwca

Anita Prokop- Domżalska

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Kurzętnik 1918- 2018- historia Kurzętnika w opracowaniu najmłodszego pokolenia”

 

Każda klasa wykorzystując dostępne publikacje, wspomnienia, wywiady, zbiory prywatne opracuje przydzieloną dekadę lat okresu Niepodległej Polski uwzględniając najczęściej wykonywane zawody, ubiór, potrawy, architekturę, zabudowę miejscowości, wybitnych  mieszkańców zasłużonych dla niepodległości oraz wydarzenia z historii Polski które wpłynęły na losy Kurzętnika.

Opracowanie osi czasu w formie plastycznej  dla przydzielonej dekady ( można ująć wszystkie miejscowości Gminy Kurzętnik)

 

Zbieranie materiałów

maj- czerwiec 

 

wykonanie osi czasu-

wrzesień 2018

 

 wystawa osi czasu- 15 września podczas obchodów EDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas IV-VII oraz II i III Gim.

Wystawa osi czasu podczas EDD  15.09.2018

oraz 11.11 2018 podczas obchodów gminnych

Przydział dekad:

1918-1928- III a Gim

1928-1928- III b Gim

1938- 1948- II a Gim

1948- 1958- II b Gim

1958- 1968- VII a

1968- 1978- VII b

1978- 1988- VI a

1988- 1998- VI b

1998- 2008- V a I V b

2008-2018-  IVa, IV b IVc

 

4.

Przeprowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat historii  i  znaczenia symboli narodowych

Do końca kwietnia

Wychowawcy klas

 Nauczyciele biblioteki – Anna Zięba

- Żaneta  Gorczyńska

Gazetki w klasach o historii i znaczeniu symboli narodowych

5.

Na stronie internetowej szkoły  utworzenie zakładki poświęconej projektowi  Niepodległa dla wszystkich

Do końca lutego

Marcin Goniszewski

 Anna Sobolewska

Tworzona na bieżąco

6.

Zorganizowanie i przeprowadzenie biegów na dystansach 1918m, 100m, 123m, 2018m

Dzień Dziecka

EDD – 15 września

Sylwia Gortatowska

Jowita Jankowska

Leszek Milewski

 

7.

Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego – „ 100 km na 100- lecie”

czerwiec

Andrzej Rzemiński

 

8.

Wystawa „ W drodze do Niepodległości”

3- 7 września 2018

Dyrektor

 

9.

Konferencja popularnonaukowa skierowana do młodzieży szkół powiatu nowomiejskiego oraz wszystkich zainteresowanych  problematyką obchodów rocznicy.

15 września- EDD

Dyrektor

Parlament  Uczniowski

Monika Szymańska

Alina Kowalczyk

 

Konferencja z udziałem zaproszonych gości np.: lokalnych historyków, przedstawicieli lokalnych  władz

10.

Przeprowadzenie warsztatów tworzenia kotylionów

Listopad

Iza Tkaczyk

Anita Prokop- Domżalska

Warsztaty dla samorządów klasowych – następnie samorządy przeszkolą klasę

11.

Zatańczenie poloneza

15 września – EDD

11.11.2018 – podczas uroczystego apelu

 

Jowita Jankowska

Sylwia Gortatowska

 

12.

Przygotowanie debaty z młodzieżą na temat różnych oblicz polskiego patriotyzmu, zarówno w kulturze, jak i w życiu codziennym

 15września - EDD

Parlament

Monika Szymańska

Alina Kowalczyk

 

13.

Wykonanie dekoracji szkoły- hasło w oknach – „Kurzętnik dla Niepodległej 1918- 2018”

Wrzesień 2018

Parlament Uczniowski

 

14.

Występ grupy rekonstrukcyjnej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza

 15 września -EDD

Dyrektor

 

15.

Festiwal pieśni patriotycznej

15 września- EDD

Nauczyciele muzyki

 

16.

Zorganizowanie Salonu Poezji w Kurzętniku- poetyckie spotkania poświęcone poezji niepodległościowej dotyczącej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Październik- listopad

Anna Zięba

Żaneta Gorczyńska

 

17.

Konkurs literacki – wiersz o tematyce niepodległościowej

Do końca października

Wychowawcy oraz nauczyciele języka polskiego

Ogłoszenie wyników konkursu 11.11.2018 podczas uroczystego apelu

18.

Podczas lekcji muzyki nauka i śpiewanie pieśni patriotycznych.

Marzec- listopad

Nauczyciele muzyki