SPECJALIŚCI 2020/2021

Antoszewska Justyna – studium pomocy psychologicznej,

Błędowska Izabella – oligorenopedagog,

Gortatowska Sylwia – oligofrenopedagog,

Kowalczyk Alina – oligofrenopedagog,

Pietruszyńska Jolanta - pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (w tym socjoterapia), trzystopniowy kurs terapii behawioralnej,

Prokop – Domżalska Anita – oligofrenopedagog,

Przybyłowska Elżbieta - oligofrenopedagog,

Rydel Renata – oligofrenopedagog,

Skocka Emilia – oligofrenopedagog,

Sobolewska Anna – logopeda, surdopedagog, tyflopedagog,oligofrenopedagogika

Spalik Anna – oligofrenopedagog / resocjalizacja, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, trening umiejętności społecznych,

                         integracja sensoryczna

Szczech Zofia - oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej,

Szynaka Małgorzata – oligofrenopedagog, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej,

Wójcik - Wiśniewska Krystyna – oligofrenopedagog, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej,

Zapałowska Monika – pedagog, oligofrenopedagog. (urlop zdrowotny)