Szkoła Promująca Zdrowie

"Mysleć to co prawdziwe,

czuć to co piękne i kochać to,

co dobre - w tym cel rozumnego życia."

                                                   Platon

logo zdrowie [300x290]

Społeczność naszej szkoły dnia 28 września 2017 roku z rąk Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oswiaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego otrzymała AKT PRZYNALEZNOŚCI do grupy szkół i placówek ubiegających się o CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY "Szkoła Promująca Zdrowie".


Po przeprowadzonej w październiku 2017 r. autoewaluacji i ustaleniu problemu priorytetowego do rozwiązania, szkolny zespół do spraw promocji zdrowia ustalil plan działań.  Za cel postawiono zmniejszenie liczby uczniów deklarujących złe samopoczucie w szkole związane z nie zawsze poprawnymi relacjami pomiędzy uczniami.