Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2017/2018

 

JANOWSKA SYLWIA – przewodnicząca

WASIEWSKA KAROLINA – zastępca przewodniczącej

SZAŁKOWSKI KRZYSZTOF – sekretarz

ELGERT GIZELA – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA – ROK SZKOLNY 2017/2018

 

GORTATOWSKI GRZEGORZ – przewodniczący

MICHOŃ MARIKA – członek

SOBCZAK BEATA – członek

 

E-MAIL RADY RODZICÓW rada-kurzetnik@wp.pl

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank PKO BP 56 1020 3583 0000 3902 0009 8376

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37

Składka miesięczna w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 3 zł od każdego ucznia.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio u wychowawcy klasy lub na w/w konto Rady Rodziców. Rodzice dokonujący wpłat na konto zobowiązani są do przedstawienia wychowawcy dowodu wpłaty, na którym będzie podane imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza.