Ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE NNW - DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - InterRisk S.A.

 

Dnia 28.08 2018 roku Rada Rodziców wybrała nowe sumy i składki ubezpieczeń na rok szkolny 2018/2019

SUMA UBEZPIECZENIA - 20.000, zł.  SKŁADKA - 43,00 zł

SUMA UBEZPIECZENIA - 16.000, zł.  SKŁADKA - 35,00 zł 

SUMA UBEZPIECZENIA - 12.000, zł.  SKŁADKA - 27,00 zł 

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ