UBEZPIECZENIE NNW - DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - InterRisk S.A.

 

Prezydium Rady Rodziców wybrało ubezpieczyciela dzieci na  rok szkolny 2020/2021, składki w kwocie 37 złotych, 54 złotych, 95 złotych należy wpłacać do wychowawcy do dnia 5.10.2020r.

SUMA UBEZPIECZENIA - 50.000, zł.  SKŁADKA - 95,00 zł

SUMA UBEZPIECZENIA - 27.000, zł.  SKŁADKA - 54,00 zł 

SUMA UBEZPIECZENIA - 18.000, zł.  SKŁADKA - 37,00 zł 

 

WARINATY UBEZPIECZENIA

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH