Logopeda

Logopeda


glos.jpg [287x178]

 "Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka

i trzeba o nią dbać"

(ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek)


 

Nasza szkoła posiada specjalistyczny gabinet logopedyczny, w którym pracuje  logopeda – pani Anna Sobolewska.

 

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przesiewowych badań prowadzonych we wrześniu w szkole.

 

Zajęcia takie odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia otwarte, w miarę możliwości mogą uczestniczyć w nich rodzice.

 

Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.


 

Oto kilka zdjęć prezentujących gabinet logopedyczny 

jjjjjjjjjjjj.jpg [390x301]

 

 

Godziny pracy logopedy szkolnego:

czas.jpg [120x122]

Poniedziałek: 8.55- 13.40

Wtorek: 8.55- 14.35

Środa: 8.55- 10.35

Czwartek:  8.55- 14.35

Piątek: 8.55- 10.35

 


Zadania logopedy szkolnego:

 

1. Logopeda organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły.
2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy przeprowadzanej przez logopedę w szkole.
3. Profilaktycznie logopeda szkolny przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.
4. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Czas pracy z dzieckiem wynosi od 20 do 40 minut.
5. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
6. Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w szkole należą:
- dyslalie np.: rotacyzm, sygmatyzm,
- jąkanie,
- opóźnienia rozwoju mowy związane z: upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi dziecka.
7. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
8. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. 

krzyk.jpg [214x135]