Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 

DOKUMENTY  POTRZEBNE DO REKRUTACJI :

PRZEDSZKOLE I  SZKOŁA PODSTAWOWA

dokumenty.jpg [266x192]

 


I PRZEDSZKOLE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                                                                                                            

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

II SZKOŁA PODSTAWOWA

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU