Tytuł ,,PRZYJACIELA PRZEDSZKOLA” przyznawany jest na forum społeczności przedszkolnej podczas uroczystości rodzinnej ,,Biesiady u Władysława Jagiełły”.

   Jest to wyróżnienie dla osób, które wykazują się szczególnymi zasługami na rzecz przedszkola oraz zaangażowaniem w działania takie jak: organizacja życia kulturalnego placówki, pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, udział w realizowanych projektach i akcjach, wspomaganie działań grupy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, prace społeczne na rzecz przedszkola, pomoc materialna (zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze), promowanie placówki w środowisku lokalnym,  pełnienie funkcji członka lub przewodniczącego Rady Rodziców.


       Przyjaciółmi przedszkola są już między innymi:

- Wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski

- Dorota Wójciak

- Roman Lewicki

- Andrzej Andrzejewski

- Tomasz Gurzyński

- Bractwo Rycerskie Zamku Kurzętnik

- Sekcja Kickboxingu Zamek Kurzętnik

- Centrum Handlowe " ROBI"

- Grupa Teatralna " Fantazja" pod kierunkiem pani Anny Szramowskiej

-Małgorzata Prokop