Wywiadówki

Plan spotkań  z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019:

 

 konsultacje godz. 16.00 - 17.00,

godz. wywiadówek i spotkań

z rodzicami wg późniejszych ustaleń

 

  • 13 września 2018 r.(spotkanie z rodzicami)
  • 18 października 2018 r.
  • 15 listopada 2018 r. (wywiadówka)
  • 13 grudnia 2018 r.
  • 17 stycznia 2019 r.(wywiadówka)
  • 14 marca 2019 r.
  • 11 kwietnia 2019 r. (wywiadówka)
  • 16 maja 2019 r.