Wywiadówki

Plan spotkań  z rodzicami  w roku szkolnym 2017/2018:

konsultacje godz. 16.00 - 17.00,

godz. wywiadówek i spotkań

z rodzicami wg późniejszych ustaleń

 

  • 7 września 2017 r.(spotkanie z rodzicami)
  • 12 października 2017 r.
  • 16 listopada 2017 r. (wywiadówka)
  • 14 grudnia 2017 r.
  • 18 stycznia 2018 r.(wywiadówka)
  • 15 marca 2018 r.
  • 12 kwietnia 2018 r. (wywiadówka)
  • 17 maja 2018 r.