Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2016/2017


Poniedziałek:

Zajęcia sportowe dla klas IV (dziewczęta), S. Gortatowska, godz. 12:55-13:40 

zdw dla klasy IIIB, A. Kopańska, godz.11:50 - 12:35

Koło szachowe dla klasy I SP, E. Barańska, godz. 12:55-13:40

zdw dla klasy IIc, B. Laskowska, godz.11:50 - 12:35

Koło rozwijające kompetencje matematyczne dla kl. VI, E. Kierzenkowska, godz.13.50-14.35

Zdw z j.polskiego dla klas: Vb, VIa, VIb, A.Grenasiuk 8.godzina lekcyjna 14.45 - 15.30

Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej (chłopcy) J.Jankowska, godz.12.55-13.40

Koło religijne.H. Szczepańska, godz. 12:55-13:40 oraz 13.50-14.35

 

Wtorek:

Zdw/koło rozwijające umiejętności matematyczne. E. Barańska, godz. 11.50-12.35

Zajęcia online na platformie, M. Lendzion godz. 18:00

koło biologiczne,A. Zięba, 8 godzina lekcyjna

Caritas, Ł. Światowski, godz.15.00

Zajęcia polonistyczne, G. Krajnik, godz. 14.35-15.30

Koło krajoznawczo-rowerowe, J. Rydel co drugi wtorek godz.13.45-15.30

Spotkania Eko-Komitetu, - związane z ubieganiem się o certyfikat Zielonej Flagi,J. Rydel - raz w miesiącu wtorek godz. 14.35-15.35

Środa:

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze - kl. 2b, J. Pietruszyńska, 11.50-12.35

Koło informatyczne dla SP, M. Goniszewski, godz. 12:55- 13:40

Koło informatyczne dla GIM, M. Goniszewski, godz. 13:40- 14:35

Koło artystyczne( plastyczno- muzyczne), B. Laskowska godz. 12:55- 13:40

Koło rozwijające kompetencje matematyczne dla kl. III gimnazjum, E. Kierzenkowska 13.50-14.35 i 14.45-15.30

Zdw w klasie Ia, I. Błędowska godz. 11.50-12.35

Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne, A. Kopańska,  godz.12:40- 13:40

Zespół wokalny Kantylena, A. Grenasiuk godz. 13.40 - 15.10

Czwartek:

Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne, J. Pietruszyńska,  godz. 11.50 -12.35

Koło anglistyczne i ZDW - M. Lendzion, godz.14:45 - sala nr 14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, M. Sobiesierska,  godz. 12.55- 13.40

Zajęcia sportowe - tenis.L. Milewski, godz. 15.00 - 16.30

Zajęcia polonistyczne, G. Krajnik, godz. 13.40-14.30

Koło geograficzno-geologiczne, J. Rydel, godz. 14.35-15.45

Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki siatkowej (dziewczęta) J.Jankowska, godz. 14:35- 15:20

 

 

Piątek:

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów kl. I-III SP, S. Gortatowska, godz. 11.50 -12.35

Kółko z języka angielskiego. M. Sobiesierska, godz. 13.50- 14.35

Zajęcia artystyczne dla pierwszaków. I. Błędowska. godz 11.50 -12.35

 

Sobota:

Koło Liturgiczne, Ł. Światowski godz. 10.00 Salka katechetyczna